vyskove prace

Výškové práce - nabídka služeb

 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

 • + kácení stromů v blízkosti elektrického vedení
 • + kácení stromů v blízkosti zástavby
 • + prořezávání a kácení stromů

OPRAVY A BOURÁNÍ KOMÍNŮ

 • + opravy komínu bez lešení
 • + bourání komínů bez použití lešení, nebo trhaviny
 • + rozebírání komínů, demontáž starých antén
 • + vyzdívání a oplechování komínů

SCHAZOVÁNÍ SNĚHU ZE STŘECH, INSTALACE OCHRANÝCH HROTŮ PROTI PTACTVU

 • + zabezpečte svoji nemovitost proti způsobení úrazu při pádu sněhu
 • + ochrana budov proti dosedání ptactva
 • + odstraňování sněhových návějí ze střech

ÚDRŽBA VÝŠKOVÝCH BUDOV A KONSTRUKCÍ

 • + umývání oken ve výškách
 • + opravy a nátěry
 • + čištění a umývání fasád a oken
 • + revize a doplňování střešní krytiny
 • + nátěry ocelových konstrukcí

OPRAVY PANELOVÝCH SPÁR

 • + přetmelení spár tmely Butylplast nebo ATT s případným odstraněním původních materiálů
 • + vyplnění spár polyuretanovou pěnotechnikou HILTI
 • + překryti spár ochrannými pásky ONDULINE
 • + oplechování spár včetně uchycení nastřelovacími hřeby

SNÍŽENÍ PROPUSTNOSTI PANELŮ

 • + detekce a vyplnění vnitřních dutin cementovou směsí
 • + zatažení prasklin silikonovými nebo akrylátovými tmely
 • + nástřik povrchu panelu vodoodpudivými materiály

HYDROIZOLACE

 • + sanace izolace plochých střech
 • + aplikace ochraných nátěrů
 • + zamezení havarijního zatékání systémy DELTA

 

 

VCONSULT WEB STUDIO 2011